สาระบทความ

ประโยชน์ของอาหารเสริม

Posted by on 4:08 am in 2. อาหารเสริม | Comments Off

ประโยชน์ของอาหารเสริม

อาหารเสริมนั้น เป็นอาหารที่ถูกคิดค้น พัฒนา และวิจัยขึ้นมา เพื่อการเสริมสารอาหาร และการบำรุง ดูแลสุขภาพ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาสุขภาพเป็นหลัก ในปัจจุบันนี้มีการขายอาหารเสริมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งดี และไม่ดีปะปนกันไป หรือบางครั้งอาจอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรืออาจมีสารบางอย่างที่มีอันตรายต่อร่างกาย เป็นต้นก่อนซื้อจึงต้องพิจารณาให้ดี และไม่รีบร้อนในการซื้อ หรือฟังเพียงสรรพคุณแอบอ้างเท่านั้น โดยหลักๆ แล้ว อาหารเสริมถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งประโยชน์ของอาหารเสริมมีอยู่ 3 ประการ คือ 1....

read more

วิธียืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์

Posted by on 5:58 pm in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

วิธียืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์หรือแม้แต่รถทั่วๆ ไปนั้น ย่อมต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกนาน รถโฟล์คลิฟท์มือสองก็เช่นเดียวกัน หากดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถใช้งานไปได้อีกนานเหมือนกับรถใหม่แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างหนักและต่อเนื่องมาตลอดก็ตาม การยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ สามารถทำได้ดังนี้ 1. ให้รถได้หยุดพักบ้าง รถโฟล์คลิฟท์ส่วนมากนั้น ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวัน และไม่ค่อยได้หยุดพักอีกทั้งยังต้องรับน้ำหนักมากๆ ตลอดวัน จึงเกิดความเสียหาย ชำรุด และเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องให้รถได้หยุดพักบ้าง...

read more

กฎ 3 ประการ สู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

Posted by on 4:20 am in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

กฎ 3 ประการ สู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

รถกระเช้า ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในที่สูง ซึ่งความสูงในการทำงานแต่ละครั้งก็ย่อมแตกต่างกันออกไป แต่หากสูงในระดับที่หากเกิดข้อผิดพลาดและสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และร่างกายได้ ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องทำงานบน รถกระเช้า ในที่สูง หรือทำงานในที่สูง ควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 1. เลือกปฏิบัติอย่างถูกลำดับ ลำดับในการเลือกปฏิบัติงานควรเป็นดังนี้ คือ โดยปกติเมื่อต้องทำงานบนที่สูงจะต้องเลือกวิธีปฏิบัติงานที่สะดวก ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนน้อยที่สุดและปลอดภัยมากกว่าเป็นลำดับต้น...

read more

4 สัญญาณเตือนว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณมีปัญหาเรื่องเบรก

Posted by on 5:38 am in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

4 สัญญาณเตือนว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณมีปัญหาเรื่องเบรก

ระบบเบรก เป็นระบบที่มีความสำคัญของการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟท์หรือรถประเภทใดก็ตาม และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย จึงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนก่อนที่จะมีการนำไปใช้งาน ระบบเบรก เป็นระบบที่ซับซ้อนประกอบด้วยระบบไฟฟ้าระบบกลไก และระบบไฮดรอลิก ซึ่งทุกระบบต้องทำงานร่วมกันในการหยุดรถ ดังนั้น หากเกิดความเสียหายในระบบใด ก็ย่อมเกิดอันตรายขึ้นได้ เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่เบรกมีปัญหาในขณะใช้รถ forklift อาจสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน และชีวิตได้อย่างมาก ดังนั้น ควรตรวจเช็คระบบเบรกก่อนใช้งานทุกครั้ง หรืออาจสังเกตจากสัญญาณเตือนว่าเบรกมีปัญหา 4...

read more

การทำ SEO และความได้เปรียบ

Posted by on 6:30 am in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

การทำ SEO และความได้เปรียบ

ความได้เปรียบทางธุรกิจ เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังช่วยให้กลายเป็นธุรกิจชั้นนำได้อีกด้วย การจะได้เปรียบทางธุรกิจนั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการโปรโมทและการตลาดที่ดี สำหรับยุคสังคมออนไลน์ที่ทุกอย่างเชื่อเข้าถึงกันนี้ ก็มีการแข่งขันทางธุรกิจอยู่มาก แต่หากคุณมีเครื่องมือที่ดี ก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยใช้สังคมออนไลน์เป็นแรงผลักดันได้ การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization นั้น เป็นการตลาดที่เหมาะสมมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาเว็บไซต์...

read more

forklift ตัวช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

Posted by on 5:17 am in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

forklift  ตัวช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

forklift หรือรถยกที่มีใช้กันตามองค์กรต่างๆ โรงงาน หรือห้างร้านนั้น นับว่าเป็นตัวช่วย เป็นเครื่องทุ่นแรง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจขยายเติบโตไปได้ forklift แม้จะใช้ในการยกสินค้าเป็นหลัก แต่ก็มีประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรือบริษัทต่างๆ ประโยชน์ดีๆ ของ forklift  ที่มีต่อธุรกิจนั้น มีด้วยกันหลายประการ ดังนี้ ประหยัดเวลา หากเราใช้แรงงานคนในการยกของ ก็อาจจะสามารถทำได้ แต่หากมีของที่ต้องยกมากมายในแต่ละวัน ก็ต้องใช้เวลามากมายในการจัดเก็บ หรือขนย้าย ซึ่งต้องใช้เวลามาก และอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายอีกด้วย ดังนั้น การใช้รถยกเข้ามาช่วย...

read more

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท และเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

Posted by on 4:05 am in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท และเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถยกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน เป็นเครื่องทุ่นแรงและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หรือห้างร้านใด จึงนิยมเลือกใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ แทนการใช้แรงงานคน เนื่องจากมีความคุ้มค่า และไม่จำกัดกว่า รถโฟล์คลิฟท์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และแบบขับเคลื่อนด้วยด้วยไฟฟ้า สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้น แบ่งได้ดังนี้ รถโฟล์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถยกประเภทนี้จะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์...

read more

สุดยอดไอเดียง่ายๆ ในการเพ้นท์เล็บ

Posted by on 5:13 pm in 5. ความสวยความงาม | Comments Off

สุดยอดไอเดียง่ายๆ ในการเพ้นท์เล็บ

สมัยนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เจอสาวๆ ที่มีเล็บสวย มีลวดลายสวยงามน่ามองกันทั้งนั้น การเพ้นท์เล็บเป็นที่นิยมของสาวๆ มาก มีสถาบันสำหรับสาวๆที่สนใจ เรียนเพ้นท์เล็บ มีร้านเพ้นท์เล็บเกิดขึ้นมากมาย  และมีราคาตั้งแต่ถูกๆ ไปจนถึงงานประณีตที่มีราคาสูงเลยทีเดียว แต่ไม่ว่าจะสูงขนาดไหน สาวๆ เราก็ยอมแลกได้เพื่อความสวยงาม การเพ้นท์เล็บ นอกจากคุณจะสามารถไปใช้บริการได้ตามร้านเพ้นท์เล็บแล้ว คุณเองก็สามารถทำเองได้ ไม่ยากเลย ด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายและใกล้ตัว ที่จะทำให้การเพ้นท์เล็บเป็นเรื่องง่ายๆ ดังต่อไปนี้ สก็อตเทป สก็อตเทป...

read more

DIY ทรีทเม้นท์ต่อต้านริ้วรอยทำเองได้จากของใกล้มือ

Posted by on 4:13 am in 4. ดูแลผิวสวย | Comments Off

DIY  ทรีทเม้นท์ต่อต้านริ้วรอยทำเองได้จากของใกล้มือ

ริ้วรอย ปัญหาโลกไม่แตก แต่หากเกิดขึ้นแล้วยากที่จะแก้ไข หลายคนมีวิธีรับมือกับริ้วรอยหลากหลายรูปแบบ ในบทความเรานี้จึงนำทรีทเม้นท์เก๋ๆ ทำเองได้ที่บ้านมาลองให้ทำกันดู แถมถ้าอยากจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆ บ้างก็ดูดีมีสาระสุขภาพความงามไม่ใช่น้อย โทนเนอร์น้ำแข็งกระชับรูขุมขน –  สารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิ้ลไซเดอร์ ช่วยล้างพิษให้กับผิวหน้า ปรับความสมดุลผิวให้มีสุขภาพดี ลองน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ผสมกับน้ำเปล่าสะอาดในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง ก็สามารถนำมาใช้เป็นโทนเนอร์บำรุงประจำวันที่ช่วยลดสิวและริ้วรอยได้แล้ว แต่ถ้าอยากจะเพิ่มความเก๋ไก๋อีกซักหน่อย...

read more

วิธีการนวดสปาที่ได้รับความนิยม

Posted by on 3:56 pm in 3. สุขภาพ | Comments Off

วิธีการนวดสปาที่ได้รับความนิยม

วิธีการนวดสำหรับการผ่อนคลายนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน อยู่ที่ความสนใจและความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการนวดนั้นมีส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยเรื่องการปรับสภาพความพร้อมของร่างกายและช่วยเรื่องการกระตุ้นร่างกายและช่วยเรื่องการไหลเวียนของโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีหลายวิธีด้วยเกี่ยวกับการนวด ซึ่ง 5 วิธีที่ได้รับความนิยมมี ดังนี้ 1.  การนวดแบบกระตุ้น...

read more