วิธียืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์

วิธียืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์หรือแม้แต่รถทั่วๆ ไปนั้น ย่อมต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกนาน รถโฟล์คลิฟท์มือสองก็เช่นเดียวกัน หากดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถใช้งานไปได้อีกนานเหมือนกับรถใหม่แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างหนักและต่อเนื่องมาตลอดก็ตาม การยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ สามารถทำได้ดังนี้ 1. ให้รถได้หยุดพักบ้าง รถโฟล์คลิฟท์ส่วนมากนั้น ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวัน...

Read More

กฎ 3 ประการ สู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

กฎ 3 ประการ สู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

รถกระเช้า ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในที่สูง ซึ่งความสูงในการทำงานแต่ละครั้งก็ย่อมแตกต่างกันออกไป แต่หากสูงในระดับที่หากเกิดข้อผิดพลาดและสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และร่างกายได้ ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องทำงานบน รถกระเช้า ในที่สูง หรือทำงานในที่สูง ควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 1. เลือกปฏิบัติอย่างถูกลำดับ...

Read More

4 สัญญาณเตือนว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณมีปัญหาเรื่องเบรก

4 สัญญาณเตือนว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณมีปัญหาเรื่องเบรก

ระบบเบรก เป็นระบบที่มีความสำคัญของการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟท์หรือรถประเภทใดก็ตาม และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย จึงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนก่อนที่จะมีการนำไปใช้งาน ระบบเบรก เป็นระบบที่ซับซ้อนประกอบด้วยระบบไฟฟ้าระบบกลไก และระบบไฮดรอลิก ซึ่งทุกระบบต้องทำงานร่วมกันในการหยุดรถ ดังนั้น หากเกิดความเสียหายในระบบใด ก็ย่อมเกิดอันตรายขึ้นได้ เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่เบรกมีปัญหาในขณะใช้รถ forklift...

Read More

การทำ SEO และความได้เปรียบ

การทำ SEO และความได้เปรียบ

ความได้เปรียบทางธุรกิจ เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังช่วยให้กลายเป็นธุรกิจชั้นนำได้อีกด้วย การจะได้เปรียบทางธุรกิจนั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการโปรโมทและการตลาดที่ดี สำหรับยุคสังคมออนไลน์ที่ทุกอย่างเชื่อเข้าถึงกันนี้ ก็มีการแข่งขันทางธุรกิจอยู่มาก แต่หากคุณมีเครื่องมือที่ดี ก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ...

Read More

forklift ตัวช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

forklift  ตัวช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

forklift หรือรถยกที่มีใช้กันตามองค์กรต่างๆ โรงงาน หรือห้างร้านนั้น นับว่าเป็นตัวช่วย เป็นเครื่องทุ่นแรง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจขยายเติบโตไปได้ forklift แม้จะใช้ในการยกสินค้าเป็นหลัก แต่ก็มีประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรือบริษัทต่างๆ ประโยชน์ดีๆ ของ forklift  ที่มีต่อธุรกิจนั้น มีด้วยกันหลายประการ ดังนี้ ประหยัดเวลา หากเราใช้แรงงานคนในการยกของ ก็อาจจะสามารถทำได้...

Read More

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท และเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท และเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถยกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน เป็นเครื่องทุ่นแรงและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หรือห้างร้านใด จึงนิยมเลือกใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ แทนการใช้แรงงานคน เนื่องจากมีความคุ้มค่า และไม่จำกัดกว่า รถโฟล์คลิฟท์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และแบบขับเคลื่อนด้วยด้วยไฟฟ้า สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้น...

Read More