4 สัญญาณเตือนว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณมีปัญหาเรื่องเบรก

Share Button

forklift
ระบบเบรก เป็นระบบที่มีความสำคัญของการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟท์หรือรถประเภทใดก็ตาม และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย จึงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนก่อนที่จะมีการนำไปใช้งาน

ระบบเบรก เป็นระบบที่ซับซ้อนประกอบด้วยระบบไฟฟ้าระบบกลไก และระบบไฮดรอลิก ซึ่งทุกระบบต้องทำงานร่วมกันในการหยุดรถ ดังนั้น หากเกิดความเสียหายในระบบใด ก็ย่อมเกิดอันตรายขึ้นได้

เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่เบรกมีปัญหาในขณะใช้รถ forklift อาจสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน และชีวิตได้อย่างมาก ดังนั้น ควรตรวจเช็คระบบเบรกก่อนใช้งานทุกครั้ง หรืออาจสังเกตจากสัญญาณเตือนว่าเบรกมีปัญหา 4 อย่างดังต่อไปนี้

1. รถเสียการทรงตัวเมื่อเบรก
หากเบรกแล้วพบว่ารถโฟลค์คลิฟท์ดึงไปทางซ้ายหรือขวาหรือมีการปัดเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณเตือนได้ว่าถึงเวลาต้องดูแลเรื่องเบรกแล้ว

2. แป้นเหยียบเบรกมีอาการสั่น
หากพบว่าแป้นเหยียบเบรกมีอาการสั่น ควรหยุดใช้งาน และรีบตรวจสอบทันที เพราะอาจเกิดอันตรายได้หากยังฝืนใช้งานต่อ

3. รถไม่หยุดตามที่ต้องการ
เมื่อเหยียบเบรกแล้ว แต่รถไม่หยุดในทันที หรือไม่หยุดตามที่ต้องการ ต้องรีบแก้ไขในทันที เพราะระยะเบรกของรถทีความสำคัญอย่างมาก

4. เหยียบเบรกแล้วพบว่าผิดปกติ
หากเหยียบเบรกแล้วเบรกแข็งผิดปกติ หรือจมหายไปเลย หรือมีความผิดปกติอื่นๆ ที่รู้สึกและสังเกตได้ แสดงว่าเบรกมีปัญหา ไม่ควรใช้งาน และเร่งแก้ไขในทันที

ไม่ว่ากับรถประเภทใด หากพบว่าเบรกมีปัญหาก็ต้องแก้ไขในทันที และไม่ควรใช้งาน อย่าคิดว่ารถโฟล์คลิฟท์ไม่อันตรายเท่ากับการขับขี่บนท้องถนนเป็นอันขาด เพราะหากเบรกเกิดขัดข้อง หรือมีปัญหาขึ้นมา ไม่เพียงแต่คุณหรือองค์กรจะต้องเสียทรัพย์สินเท่านั้น แต่อาจบาดเจ็บหรือมากกว่านั้นได้ ดังนั้น รถโฟล์คลิฟท์ที่นำมาใช้งาน ต้องได้รับการตรวจสอบว่าเบรกทำงานได้อย่างปกติทุกครั้ง