วิธียืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
รถโฟล์คลิฟท์หรือแม้แต่รถทั่วๆ ไปนั้น ย่อมต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกนาน รถโฟล์คลิฟท์มือสองก็เช่นเดียวกัน หากดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถใช้งานไปได้อีกนานเหมือนกับรถใหม่แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างหนักและต่อเนื่องมาตลอดก็ตาม

การยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้รถได้หยุดพักบ้าง
รถโฟล์คลิฟท์ส่วนมากนั้น ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวัน และไม่ค่อยได้หยุดพักอีกทั้งยังต้องรับน้ำหนักมากๆ ตลอดวัน จึงเกิดความเสียหาย ชำรุด และเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องให้รถได้หยุดพักบ้าง หรือหากต้องใช้งานต่อเนื่องจริงๆ ควรมีคันสำรองสำหรับสับเปลี่ยนมาใช้ และยังเป็นการพักเพื่อให้ได้ตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงต่างๆ ด้วย

2. เช็คสภาพรถอยู่เสมอ
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง เป็นรถที่ใช้งานอย่างหนักตลอดเวลา และอาจต่อเนื่องไปถึง 24 ชั่วโมง จึงอาจเกิดความผิดปกติหรืออันตรายเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ก่อนและหลังการใช้งานควรมีการเช็คสภาพรถอย่างละเอียด หากพบว่ามีจุดใดผิดปกติควรหยุดใช้งาน และทำการแก้ไขก่อนเสมอ เพราะหากยังใช้ต่อ อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

3. ไม่ใช้รถเล่นๆ ในขณะรอยกของ
หากอยากให้เกิดความปลอดภัย และเป็นการถนอมเครื่องยนต์ ถนอมรถยก ก็ไม่ควรขับเล่น หรือไม่ควรเล่นกันในระหว่างเวลางาน ซึ่งนอกจากจะเกิดความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรถได้อีกด้วย

4. ขับโดยผู้ชำนาญที่ได้รับอนุญาต
การจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและรู้กฎต่างๆ ในการใช้เป็นอย่างดี เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์มีอันตรายหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง นอกจากนี้ การขับรถโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต ยังเป็นการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เครื่องยนต์หรือส่วนต่างๆ ชำรุดเสียหายได้ง่าย

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละคันมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรผู้ดูแลในแต่ละปีถือว่าสูงมากพอสมควร ดังนั้น ควรใช้งานอย่างรู้คุณค่าและปฏิบัติตามข้อต่างๆ ที่กล่าวมานี้เพื่อให้รถยกสามารถใช้งานไปได้อีกยาวนาน