รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท และเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถยกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน เป็นเครื่องทุ่นแรงและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หรือห้างร้านใด จึงนิยมเลือกใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ แทนการใช้แรงงานคน เนื่องจากมีความคุ้มค่า และไม่จำกัดกว่า

รถโฟล์คลิฟท์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และแบบขับเคลื่อนด้วยด้วยไฟฟ้า สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้น แบ่งได้ดังนี้

รถโฟล์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถยกประเภทนี้จะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และความพึงพอใจของผู้ใช้รถยกประเภทนั้น คือ
– เครื่องยนต์ดีเซล มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย มีผู้ชำนาญในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ประเภทนี้อยู่มาก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง
– เครื่องยนต์เบนซิน ให้พลังงานสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซล และดูแลง่ายกว่า แต่ก็มีควันมาก และต้องดูแลค่อนข้างดี เนื่องจากติดไฟได้ง่าย
– เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า แต่ก็หาเติมได้ยากกว่า
– เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าใช้น้ำมัน แต่ก็หาเติมได้ยากกว่าน้ำมัน และใช้เวลาในการเติมค่อนข้างนาน

รถโฟล์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
รถยกประเภทนี้ ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน จึงประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้มาก เพราะใช้การชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้ในแต่วันแทน แต่ตัวรถเองก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ามาก และจำเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานหลายชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟท์ประเภทใด หากศึกษาข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมในการใช้งาน ก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้ผลที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอน

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com