ใครไม่เชื่อว่าทานรกแกะเม็ดแล้วดีเราก็ไม่ว่านะ 

Share Button

เราเป็นอีกคนหนึ่งที่ทานรกแกะเม็ดแล้วมันได้ผลเรานั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเรานั้นทานแล้วมันได้ผลแต่คนอื่นเค้านั้นทานแล้วมันไม่ได้ผลพอมาคนมาบอกว่าทานแล้วมันไม่ได้ผลดีอะไรมันเหมือนกับการโดนหลอกถามว่าเรานั้นโกรธเค้าไหมไม่ว่าอะไรเค้าไหมเรานั้นบอกเลยว่าเรานั้นไม่ว่านะเพราะว่าที่เรานั้นได้มาเป็นตัวแทนในการขายในปัจจุบันแล้วบอกให้คนอื่นใช้ต่อเพราะว่าตัวเราเองเรานั้นได้จัดการในการที่เรานั้นจัดการในการใช้ในการทานรกแกะเม็ดมาแล้วเรานั้นได้ผลพอเรานั้นได้ผลเรานั้นก็อยากที่จะนำสิ่งที่เรานั้นทานแล้วมันได้ผลนำไปส่งต้อให้คนอื่นเค้านั้นต่อไปอีกเรานั้นเลยจัดการมาขายแต่เรานั้นคิดว่ามันก็คงจะมีสักส่วนที่บางคนที่ทานไปแล้วมันไมได้ผลเราว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับเค้านั้นก็ได้นะเรานั้นคิดแบบนั้นเรานั้นเลยไมได้ว่าอะไรที่คนอื่นบอกว่าทาน รกแกะเม็ด แล้วไมได้ผลแต่เราว่ามันน่าจะเป็นส่วนน้อยนะ
รกแกะเม็ด