ความสำคัญของเครื่องบดกาแฟ

Share Button

หากอยากได้กาแฟที่มีคุณภาพที่สุดออกมาสักแก้วหนึ่ง ก็จะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบร่วมมากมาย ซึ่งเราคงทราบกันดีว่าเครื่องชงกาแฟนั้นเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการชงกาแฟให้มีคุณภาพอย่างมาก จนทำให้ละเลยและมองข้ามการเลือกเครื่องบดกาแฟที่มีคุณภาพไป ซึ่งเครื่องบดกาแฟที่ดี มีคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์กาแฟที่ดีออกมาได้

บทบาทของเครื่องบดกาแฟต่อการชงกาแฟสด
เครื่องบดกาแฟนั้น มีบทบาทสำคัญต่อการชงกาแฟสดไม่แพ้กับเครื่องชงกาแฟ ดังนี้ การเลือกเครื่องบด ก็ต้องใส่ใจเช่นเดียวกับการเลือกเครื่องชงกาแฟ เพราะเครื่องบดกาแฟที่ดี จะมีลักษณะ และมีประโยชน์ดังนี้
– เครื่องบดกาแฟเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลิตน้ำกาแฟที่มีคุณภาพออกมาได้
– เครื่องบดกาแฟ มีหน้าที่สำคัญในการทำผงกาแฟที่มีคุณภาพ มีความละเอียดตามที่ต้องการ และมีความสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผงกาแฟที่ดีที่สุดในการนำไปชงผ่านเครื่องชงกาแฟต่อไปได้

การเลือกเครื่องบดกาแฟ
การเลือกเครื่องบดกาแฟ อาจพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1. เครื่องบดกาแฟที่ดี ควรบดกาแฟได้อย่างละเอียดในความละเอียดที่ต้องการ และมีความละเอียดเท่ากัน
2. เครื่องบดกาแฟที่ดีนั้น ต้องใส่ใจเลือกที่คุณภาพเป็นหลัก ซึ่งเครื่องบดกาแฟก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หากว่าสู้ราคาไหว ก็ควรเลือกที่มีคุณภาพดีมาใช้กับการชงกาแฟสด
3. ควรเลือกเครื่องบดกาแฟในงบประมาณที่เหมาะสม แต่ก็ควรเลือกที่มีคุณภาพที่ดีด้วย

นอกจาก เครื่องชงกาแฟมือสอง แล้วนั้น เครื่องบดกาแฟก็จะต้องมีความใส่ใจในการเลือกไม่แพ้กัน เนื่องจากความสำคัญตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องบดกาแฟ และเครื่องชงกาแฟที่ดีที่สุด ก็ไม่อาจออกมาอร่อยที่สุดได้ หากปราศจากบาริสต้า หรือพนักงานชงกาแฟที่มีคุณภาพ หรือเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ และในทางกลับกัน บาริสต้าที่มีฝีมือดีที่สุด ก็อาจจะทำกาแฟออกมาไม่อร่อยที่สุดได้ หากเครื่องบด หรือเครื่องชงกาแฟไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ปัจจัยในการชงกาแฟสดให้อร่อย และปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจร้านกาแฟสด จะต้องใส่ใจในทุกด้านควบคู่กันไป จึงจะสามารถบริหารจัดการร้านกาแฟ และผลิตกาแฟที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าในทุกแก้วได้