เท่าที่เข้าไปดูรายละเอียดการเรียนนวดเราว่าราคามันไม่แพง

Share Button

ยังไม่ได้ เรียนนวด หรอกมันแค่ดูรายละเอียดของการที่เราจะเรียนเอาไว้ก่อนมันตั้งใจเอาไว้แล้ว่าจะยังไม่เร่งรีบอะไรในการที่จะเรียนก่อนมันยังไม่อยากที่จะเร่งรีบอะไรเท่าไหร่สำหรับการที่เราจะเรียนเราเองยังไม่ได้ตั้งใจในการที่เราจะเรียนตอนนี้อย่างทันทีเลยหรอกเรานั้นยังไม่มั่นใจในการที่เราจะเรียนในตอนนี้ทันทีขอให้เราเองมันมีข้อมูลในมือแบบดีๆเราเองมั่นใจในเรื่องของการตัดสินใจในการที่เราจะเรียนเรานั้นค่อยเรียนตอนนั้นเราว่ามันก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันสำหรับการที่เราจะทำเรานั้นเองมั่นใจในการที่เราจะเรียนนวดอย่างทันทีขอให้มันรายละเอียดเรื่องของการเรียนที่ชัดเจนก่อนมันมั่นใจว่ามันดีเรานั้นค่อยเรียนตอนนี้เราเองต้องการในการที่จะเรียนไม่แพงมากมายเท่าไหร่เราเองยังไม่มั่นใจก่อนว่าถ้าราคาแพงมากเกินไปสำหรับการที่จะเรียนนวดเราจะมีปัญญาในการที่จะเรียนไหม