ประกันภัยกับการเช่ารถ

Share Button

เรื่องของการท่องเที่ยวโดยการเช่ารถรถจะให้สบายใจไร้กังวลนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสำหรับการที่เราจะทำการเช่าแต่ข้อควรระวังในการที่เรานั้นจะเช่ารถสำหรับการท่องเที่ยว ควรทำการตรวจสอบก่อนว่าราคาที่เราทำการเช่านั้นมันเป็นราคาที่รวมประกันภัยหรือยัง หากรวมแล้วเป็นประกันภัยแบบไหนกันแน่ ดังนั้นก่อนทำการท่องเที่ยวด้วยการ เช่ารถตู้ภูเก็ต นั้นลองมาดูกันดีกว่ามีประกันภัยหรือไม่ แล้วประกันภัยมีกี่แบบ ที่มีในบริการเช่ารถยนต์ในการท่องเที่ยว  ประกันภัยสำหรับรถเช่า มีอยู่ 4 แบบ คือ

1. ประกันภัยชั้นหนึ่งแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (แบบ Deduct) คือเป็นประกันภัยที่โดยมากจะรวมเข้าไปในราคาค่าของรถยนต์ทุกคันบริษัทจะมีประกันประเภทนี้รวมอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเช่ารถประเภทนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุนี้ จะมีประกันความเสียหายอยู่บางส่วน
กรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่คู่กรณี โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชนไม่ค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบไม่เกิน 8,000 บาท กรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณี ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุ
2.ประกันภัยชั้นหนึ่งแบบไม่ต้องมีความรับผิดชอบส่วนแรก (ไม่มี Deduct) คือเมื่อรถเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุกับตัวรถ ไม่ว่าผู้เช่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่ารถไม่ต้องจ่ายสักบาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันแบบนี้ราคาหลักร้อยเอง ซื้อเถอะเพื่อความสบายใจในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง เพราะหากมีอุบัติเหตุหรือความเสียหายเกิดในแต่ละครั้งนั้นจะต้องเสียเงินอย่างน้อยหลักพันหลักหมื่นแน่นอน อีกทั้งทำให้การท่องเที่ยวมันหมดความสนุกอีกด้วย แต่ข้อจำกัดของประกันประเภทนี้คือไม่รวมความเสียหาย เบาะ ยางรถยนต์ การสูญหายของกุญแจ
3. ประกันชั้นหนึ่งแบบรถสูญหาย โดยเมื่อเกิดการสูญหายผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเลย แต่ที่จะต้องมีเอกสารประกอบนั้นก็คือ รายงานบันทึกประจำวันนั้นเอง และมีกุญแจส่งคืนให้กับบริษัทรถเช่า เพื่อแสดงถึงความไม่ประมาทของผู้เช่าในการขับรถเช่า
4. ประกันชั้นหนึ่งแบบมีค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต เป็นประกันที่ทำให้ตัวบุคคลที่เช่ารถและโดยสารในรถเช่า ไม่ได้เป็นประกันที่ประกันความเสียหายกับตัวรถแต่อย่างใด ส่วนการประกันจะดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ทุพลภาพ และค่าชดเชยสำหรับทรัพย์สินที่เสียหาย ประกันประเภทนี้จะแตกต่างกับประเภทอื่นที่กล่าวมาอีกทั้งยังได้รับความนิยมในการซื้อน้อยกว่า